Учебен център „ЗНАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ“ 

ЦПО Знание и Реализация 


Учебен център, лицензиран от НАПОО за професионално обучение. 

Доставчик на обучение към Агенция по заетостта.

Документите, издадени при завършване на обучението, са валидни в Европейския съюз


Учебен център „Знание и реализация“ е лицензиран от НАПОО
за професионално обучение

На вниманието на служители в държавни и общински институции – училища, детски градини, библиотеки, културни структури

Поради влезлия в сила от 12.02.2021 г.

Закон за българския жестов език

стартираме набиране на желаещи за

Курс по професия „Преводач от и на български жестов език“

с издаване на удостоверение 3-37 от МОН с право за упражняване на професията.

На записалите се педагози, допълнително може да бъде издаден и сертификат с три квалификационни кредита по одобрена от МОН програма.

Обучението при нас е приятно и ефективно!

Без отнемащите продължително време домашни занимания.

Прилагаме модерни практики за бързо и стабилно постигане целта на учебния процес и  затвърждаване на знанията по време на занятията.

Документите, издадени при завършване на обучението,
са валидни в Европейския съюз.

Да направим заедно крачка към независимостта!